SMART CX

ADMINISTRATIE

SMART CX

ADMINISTRATIE

ADMINISTRATIE

Über unser Administrations-Tool lässt sich das gesamte System konfigurieren und warten. Dank der übersichtlichen Nutzeroberfläche sind die Anpassung der Warteschlange oder des Ticketlayouts sowie viele weitere Funktionen schnell erledigt.

DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

Afdelingen en locaties creëren

Aanmaken van wachtrijen en afspraakresources

Creëren van diensten, kamers en balies/loketten

Definitie van getallenreeksen voor volgnummer reeksen

Configuratie van e-mailmeldingen en afspraakinstellingen

Definitie van beschikbaarheid van afspraken

Configuratie van gebruikers, rollen en toegangsrechten

Handig, eenvoudig en snel kopiëren van clients en hun configuratie

Totstandkoming van een testomgeving