SMART PATIENT EXPERIENCE.

ADMINISTRATIE

SMART PATIENT EXPERIENCE.

ADMINISTRATIE.

ADMINISTRATIE

DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

Afdelingen en locaties creëren

Aanmaken van wachtrijen en afspraakresources

Creëren van diensten, kamers en balies/loketten

Definitie van getallenreeksen voor volgnummer reeksen

Configuratie van e-mailmeldingen en afspraakinstellingen

Definitie van beschikbaarheid van afspraken

Configuratie van gebruikers, rollen en toegangsrechten

Handig, eenvoudig en snel kopiëren van clients en hun configuratie

Totstandkoming van een testomgeving